DANE PODSTAWOWE FIRMY


Nazwa: ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o.

Adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 142 D
Kontakt: tel. (+48) 58 62 42 334

e-mail: info@rosnowski-gift.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Rejestrowy: KRS 0000176132
Kapitał zakładowy: 50.000 pln
Regon: 192379542
NIP: 586-20-56-550

WYŚLIJ ZAPYTANIE:

Imię i nazwisko (firma):
Adres e-mail: